Công ty[Công ty] NCK GLOBAL PAINT PTE.LTD.
[Địa điểm] 20 Collyer Quay #23-01 Singapore 049319
Tel: +65 6653-1937 Fax: +65 6832-8018
[Thành lập] March, 2014
[Vốn đăng ký] 550,000USD
[Thành viên quản trị] President Masahiko Tanaka
Board member         Kazuko Shoji
Board member         Nobukatsu Shiono
[Công ty liên kết] Nihon Chuo Kenkyuji Co., Ltd.
Akros Trading Co., Ltd.
[Thông tin sản phẩm] ・Top coat / *Heat-shield coating " Adgreencoat ®GPσ"
・Under coat / "Miyabi" Primer for Adgreencoat® / metal
・Under coat / "ACLOSE" Sealer for Adgreencoat® / Non-metal

20 Collyer Quay #23-01 Singapore 049319
Tel: +65 6653-1937 Fax: +65 6832-8018Nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc, Việt Nam
Email: sale3@lacvietgroup.vn  Hotline: +8493.618.2486
Lên đầu trang