Màu sắc

Màu trắng là màu cơ bản, màu sắc có thể thay đổi tùy mục đích sử dụng.

Rose-white2
GP σ -008
Rose white
(Rose Whit)
White1
GP σ -009
White
(White)
Pearl-Gray
GP σ -100
Pearl grey
(Pearl gray)
Ivory
GP σ -200
Ivory
(Ivory)
Cream
GP σ -201
Cream
(Cream)
Mint-green
GP σ -300
Mint green
(Mint green)
Apple-green
GP σ -305
Apple green
(Apple green)
Sky-blue
GP σ -400
Sky blue
(Sky blue)
Brown
GP σ -500
Brown
(Brown)
Rose
GP σ -600
Rose
(Rose)

※Màu sắc hiển thị có thể khác nhau bởi màn hình.
※Vui lòng liên hệ nếu có yêu cầu khác.


20 Collyer Quay #23-01 Singapore 049319
Tel: +65 6653-1937 Fax: +65 6832-8018Nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc, Việt Nam
Email: sale3@lacvietgroup.vn  Hotline: +8493.618.2486
Lên đầu trang