Thông tin sản phẩm

[Lớp phủ / * Lớp cách nhiệt thân thiện với môi trường] ”Adgreencoat®”

Dữ liệu sản phẩm GP σ -009
Download
Sản phẩm Adgreencoat ®GPσ
Loại GP σ 008 (Rose white)
GP σ 009 (White)
GP σ 200 (Ivory)
GP σ 201 (Cream)
GP σ 300 (Mint green)
GP σ 305 (Apple green)
GP σ 100 (Pearl gray)
GP σ 400 (Sky blue)
GP σ 600 (Rose)
GP σ 500 (Brown)
Đóng gói 13kg/can (10ℓ)
Số lớp sơn phủ 2
Định mức 0.13 kg/㎡/coat
Tỷ lệ Nước sạch: (0-5%: Sơn bằng chổi quét, ru lô) (5-10%: Sơn phun)
Thành phần Acrylic nhũ tương

*Định mức trên tính cho một lớp phủ, sẽ tính gấp đôi cho hai lớp phủ.
*Các số liệu trên được tính trong điều kiện tiêu chuẩn, có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

Lớp sơn lót / Đối với mái và tường tôn ”Miyabi”

Dữ liệu sản phẩm Miyabi
Download
Sản phẩm Miyabi (White)
Loại Dung môi hai thành phần
Đóng gói ●13kg/set (9.4ℓ)
Base 11.3kg (7.5ℓ)
Hardener 1.7kg (1.9ℓ)
●27.6kg/set (20ℓ)
Base 24kg (16ℓ)
Hardener 3.6kg (4ℓ)
Số lớp sơn 1-2
Định mức 0.12-0.16 kg/㎡/coat
Tỷ lệ Miyabi Thinner 3-10 (wt.%)
Thành phần Trộn 2 can thành phần với nhau

* Các số liệu trên được tính trong điều kiện tiêu chuẩn, có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

Lớp sơn lót / Đối với mái và tường bê tông "ACLOSE"

Dữ liệu sản phẩm ACLOSE
Download
Sản phẩm ACLOSE HS150 SEALER
Loại Gốc nước
Đóng gói 13kg/can (10ℓ)
Số lớp sơn phủ 1
Định mức 0.10-0.12 kg/㎡/coat
Tỷ lệ Nước sạch (0-10%, brush, roller) (10-20%: spray)
Thành phần Acrylic emulsion Sealer

*Các số liệu trên được tính trong điều kiện tiêu chuẩn, có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.

20 Collyer Quay #23-01 Singapore 049319
Tel: +65 6653-1937 Fax: +65 6832-8018Nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc, Việt Nam
Email: sale3@lacvietgroup.vn  Hotline: +8493.618.2486
Lên đầu trang