Báo giá

(Đơn giá đã có VAT, giao hàng tại kho nhà phân phối)

MKV01: 100mm x 25mm

Đơn giá: 147.070 vnđ/m

MKV02: 145mm x 30mm

Đơn giá: 253.660 vnđ/m

MKV03: 150mm x 13mm

Đơn giá: 176.440 vnđ/m

MKV04: 145mm x 25mm

Đơn giá: 213.290 vnđ/m

MKV05: 200mm x 26mm

Đơn giá: 475.970 vnđ/m

MKV07: 145mm x 30mm

Đơn giá: 338.140 vnđ/m

MKV09: 60mm x 30mm

Đơn giá: 75.350 vnđ/m (không bao gồm xương nhôm).

MKV10: 90mm x 45mm

Đơn giá: 130.570 vnđ/m (không bao gồm xương nhôm).

MKV11: 90mm x 90mm

Đơn giá: 205.810 vnđ/m (không bao gồm xương nhôm).

MKV12: 100mm x 25mm

Đơn giá: 109.010 vnđ/m

MKV13: 145mm x 30mm

Đơn giá: 211.310 vnđ/m

MKV17: 150mm x 50mm

Đơn giá: 289.410 vnđ/m

Nhà phân phối độc quyền tại miền Bắc, Việt Nam
Email: sale2@lacvietgroup.vn - Hotline: +8493.857.8969