Sơn chống nóng Adgreencoat tham gia triển lãm HVACR lần thứ 12 tổ chức tại Hà Nội.